ಆನ್ಲೈನ್ BUSINESS MODEL - L-1

ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೆ - ಡಿಜಿಟಲ್ ಪವರ್ ಕೊಡಿ

Your Instructor


MASTER COACH SATHYA
MASTER COACH SATHYA

I AM ON A MISSION TO HELP 10,000 BUSINESS OWNERS TO BRING THEIR BUSINESS ONLINE AND AUTOMATE THE BUSINESS GROWTH.UPGRADE TO LEVEL 2 AFTER COMPLETING THIS BUNDLE


Courses Included with PurchaseOnline Growth | Monday Mentoring
Learn new skills related to business in Monday mentoring session
Sathyanarayana VR
₹29,999
SUCCESSFUL START-UP 10 DAYS COURSE
STEP BY STEP BUSINESS START UP BLUE PRINT
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿ ಆರ್
₹9,999
Online GROWTH HACK
Online DIGITAL INFLUNCER ಹೇಗೆ ಹಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಯಿರಿ
Sathyanarayana VR
₹29,999
Success Achievers
Success Stories Of All The Business Owners Who Are Now Making Huge Turnover After Joining Business Tycoon Academy
Sathyanarayana VR
₹99,000
Facebook, Instagram, Linkedin ನಿಂದ ಉಚಿತ 100 ಲೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು
How to generate Free 100 Leads from Facebook, Instagram, Linkedin
Anuradha S
₹15,000
ಆನ್ಲೈನ್ Youtube Setup
ಈ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ , ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ
Sathyanarayana VR
₹9,999
ಆನ್ಲೈನ್ BUSINESS SPECIALITY BLUEPRINT
ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರ ತಜ್ಞರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ
Sathyanarayana VR
₹9,999
ಆನ್ಲೈನ್ BRAND BLUEPRINT
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಿಂದ ತಿಳಿಯಿರಿ
Sathyanarayana VR
₹9,999
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗ್ರೋಥ್ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್
Business Growth Blueprint
Sathyanarayana VR
₹14,999
ಆನ್ಲೈನ್ BUDGET BLUEPRINT
ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
MASTER COACH SATHYA
₹9,999
ಆನ್ಲೈನ್ TRAFFIC BLUEPRINT
ನಿಮ್ಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೆ TRAFFIC ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿರಿ
Sathyanarayana VR
₹9,999
RESOLUTION 2021
RESOLUTION 2021
Sathyanarayana VR
₹14,999
SOCIAL MEDIA BLUE PRINT
EVERYTHING YOU TO KNOW ABOUT SOCIAL MEDIA BLUE PRINT SET-UP
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿ ಆರ್
₹14,999

Original Price: ₹278,989


Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!